Ebooks Word Powerpoint - EBOOKS AND TIPS FREE

EBOOKS AND TIPS FREE

Ebooks and Tips free for you.

Trang

Saturday, April 6, 2019

Ebooks Word Powerpoint

Thân gửi các bạn, tuyển tập những giáo trình, tài liệu hay nhất, mới nhất và dễ hiểu nhất dạy về WORD VÀ POWERPOINT trên QuanTriExcel.info. Các bạn tải về theo đường link tương ứng của giáo trình bên dưới nhé.

1. Tài liệu Word 2007 - 5 Bộ tài liệu tự học Word 2007 đầy đủ và hay nhất
https://www.quantriexcel.info/2018/10/tai-lieu-word-2007-5-bo-tai-lieu-tu-hoc.html?m=1
2. Giáo Trình học Office Word Excel Tiếng Việt Full Version: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016.
https://www.quantriexcel.info/2018/12/giao-trinh-hoc-office-word-excel-tieng.html?m=1
3. Giáo trình MS Word - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Microsoft Word
https://www.quantriexcel.info/2019/02/giao-trinh-ms-word-tai-lieu-huong-dan.html?m=1
4. Bộ giáo trình học Mos Specialist Word, Excel, PowerPoint 2010 theo chuẩn của IIG và Microsoft
https://www.quantriexcel.info/2018/08/bo-giao-trinh-hoc-mos-specialist-word.html?m=1
5. Giáo trình Powerpoint mới nhất
https://www.quantriexcel.info/2019/02/giao-trinh-powerpoint-moi-nhat.html?m=1
6. Giáo trình MS Word - Full 92 trang
https://www.quantriexcel.info/2018/12/giao-trinh-ms-word-full-92-trang.html?m=1
7. Tự học Microsoft Word 2010 - Giáo trình Tin học Văn phòng cơ bản
https://www.quantriexcel.info/2019/03/tu-hoc-microsoft-word-2010-giao-trinh.html?m=1
8. Tổng hợp sách và tài liệu tin học văn phòng cơ bản đến nâng cao
https://www.quantriexcel.info/2019/03/tong-hop-sach-va-tai-lieu-tin-hoc-van.html?m=1
9. Giáo trình hay tải free - Giáo trình MS Word 2007
https://www.quantriexcel.info/2018/12/giao-trinh-hay-tai-free-giao-trinh-ms.html?m=1
10. Giáo trình Microsoft Word 2007 với các tài liệu hướng dẫn sử dụng word 2007 hướng dẫn một cách chi tiết và đầy đủ.
https://www.quantriexcel.info/2019/01/giao-trinh-microsoft-word-2007-voi-cac.html?m=1.
11. Ebook Tìm hiểu Word 2007 – Tác giả: Lê Văn Hiếu
https://www.quantriexcel.info/2018/12/ebook-tim-hieu-word-2007-tac-gia-le-van.html?m=1
12. Trọn bộ Giáo trình Microsoft Word 2016 từ cơ bản đến nâng cao
https://www.quantriexcel.info/2018/12/tron-bo-giao-trinh-microsoft-word-2016.html?m=1
13. Giáo trình học word 2010 Tiếng Việt
https://www.quantriexcel.info/2019/01/giao-trinh-hoc-word-2010-tieng-viet.html?m=1
39. Tổng hợp toàn bộ tài liệu tin học văn phòng Word Excel Powerpoint [Bài tập - Giáo trình]
14. Trọn bộ bộ giáo trình học MOS Specialist Word, Excel, Powerpoint 2010 theo chuẩn của IIG và Microsoft
https://www.quantriexcel.info/2019/03/tron-bo-bo-giao-trinh-hoc-mos.html?m=1
15. Giáo trình Tin Học Văn Phòng Cơ Bản và Nâng cao (Office 2013)
16. Tổng hợp toàn bộ tài liệu tin học văn phòng Word Excel Powerpoint [Bài tập - Giáo trình]


Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới...

No comments:

Post a Comment